MENU

***Note : This content is only available in Bahasa Melayu

Bil

Nama Undang-undang Kecil

1.

Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kuala Selangor) Kerajaan Tempatan 2005

2.

Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (Majlis Daerah Kuala Selangor) Jalan, Parit dan Bangunan 2005

3.

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986

4.

Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

5.

Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

6.

Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

7.

Undang-undang Kecil Pelesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

8.

Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

9.

Undang-undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Daerah Kuala Selangor)

10.

Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2005

11.

Undang-undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

12.

Undang-undang Kecil Mengenai Lesen Bersesama (Majlis Daerah Kuala Selangor) 199

13.

Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kuala Selangor) 1993

14.

Undang-undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2005

15.

Undang-undang Kecil Tempat Letak Kereta-kereta Persendirian (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2005

16.

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

17.

Undang-undang Kecil Hotel  (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

18.

Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

19.

Undang-undang Kecil Kerja Di Jalan 1996

20.

 

Undang-undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2005

 

 21.

Undang-undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

22.

Undang-undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

23.

Undang-undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

24.

Undang-undang Kecil Pusat Siber Dan Kafe Siber (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

25.

Undang-undang Kecil Krematorium (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

26.

Undang-undang Kecil Kolam Renang (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

27.

Undang-undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

Last Updated: Friday, 27 January 2023 - 8:10am