MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan  image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

1.

PEMERIKSAAN DAN PENGGREDAN PREMIS MAKANAN

Memastikan sijil bagi Gred A, Gred B, dan Gred C dikeluarkan 15 hari bekerja dari tarikh pengesahan keputusan penilaian

15/15 17/17 16/16 3/3 15/15 16/16 16/16 16/16 20/20        
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        

2.

PROSEDUR PENGURUSAN TANGKAPAN ANJING TERBIAR

Mengambil tindakan ke atas kacauganggu awam berkaitan anjing terbiar premis kediaman dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh jabatan.

25/25

44/44

47/47

35/35

45/45

59/59

47/47

52/52

67/67

 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        
3.

PROSEDUR PEMANTAUAN KERJA -KERJA PEMBERSIHAN AWAM DAN

 

PENGURUSAN SISA PEPEJAL

 

Mengesahkan laporan prestasi kontraktor dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas penerimaan tuntutan bayaran. 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3        
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        
4.

PROSEDUR SIASATAN ADUAN SAMPAH DAN PEMBERSIHAN AWAM

 

Mengambil tindakan aduan sampah dalam tempoh 3 hari dan pembersihan awam ( rumput, longkang perumahan, sampah pukal dan bangkai anjing ) dalam tempoh 7 hari.

Sampah : 9 

PA : 9

Sampah : 3

PA : 3

Sampah : 6

PA : 3

Sampah : 3

PA : 4

Sampah : 5

PA : 2

Sampah : 3

PA : 1

Sampah : 9

PA : 4

Sampah : 5

PA : 6

 

 

 

Sampah : 4

PA : 8

       

100%

100%

 

 

   

100%

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kemaskini Terakhir: Khamis, 1 Disember 2022 - 4:23pm