MENU
image Jabatan Perkhidmatan Bandar & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PERBENDAHARAAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PENGELUARAN NOTIS E (TUNTUTAN MELALUI POS) DAN TUNTUTAN TUNGGAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN (WARAN TAHANAN)

  1. Mengeluarkan Borang E kepda semua pemilik cukai Taksiran yang tertunggak dalam tempoh 21 hari dari tarikh akhir bayaran setiap penggal.
  2. Mengeluarkan Borang F jika tiada pembayaran selepas 15 hari Borang E diserahkan.
2.  TERIMAAN HASIL (KAUNTER) Mengeluarkan resit  terimaan kepada pelanggan pada hari yang sama.
3.  BAJET TAHUNAN Menyiapkan bajet tahunan sebelum tarikh penyerahan kepada PBN dan mengeluarkan keputusan bajet setelah mendapat kelulusan daripada PBN dalam tempoh 7 hari bekerja.
4. PEMBAYARAN PEMBELIAN TERUS / SEBUTHARGA / TENDER Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepas Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada Jabatan berkaitan.
5. PENGURUSAN STOR Pengeluaran barang dalam tempoh tiga hari waktu bekerja.
6.  PENGURUSAN PENDAFTARAN ASET Melaksanakan pendaftaran aset dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan aset.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 27 Januari 2023 - 8:10am