MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN KEJURUTERAAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR & PELAN KERJA TANAH

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah borang semakan akhir disahkan.
2.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN/ LAMPU ISYARAT

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas syarat dan ulasan dipatuhi.
3. PENYELENGGARAAN KENDERAAN Memastikan 80% kerja-kerja selenggara Minor dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dan kerja selenggara Major dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tempoh kelulusan bagi pembaikan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 27 Januari 2023 - 8:10am