MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan  image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

KELULUSAN PELAN BANGUNAN (JABATAN MEMPERAKU)

Memproses permohonan pelan bangunan dalam tempoh 49 hari bekerja dan mengesahkan pelan kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah pindaan dan syarat-syarat diterima.
2.

PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT PEMBAIKAN KECIL & PELAN SETARA

         

Memproses dan meluluskan pengubahsuaian bangunan (kategori permit pembaikan kecil dan pelan setara) dalam tempoh satu (1) jam bekerja.     
3.

PEMANTAUAN PEMATUHAN SYARAT KELULUSAN 

Membuat pemantauan ke atas kerja-kerja binaan sekurang-kurangnya tiga (3) kali dalam tempoh binaan bagi projek skim serta satu (1) kali bagi kerja-kerja kelulusan selain skim dan menyediakan kertas siasatan sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.
4.

PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT SEMENTARA, PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAIAN & RUMAH SESEBUAH

         

Memproses dan mengeluarkan surat dan pelan lulus dalam tempoh satu (1) hari bekerja.   
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 27 Januari 2023 - 8:10am