MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PENGESAHAN JAWATAN

Mengurus pengesahan jawatan dalam perkhidmatan bagi tempoh 1-3 tahun daripada tarikh lantikan tetap.
2.

PENGURUSAN PERSARAAN

Melengkapkan dokumen persaraan pegawai dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh persaraan.
3. PELANTIKAN PERJAWATAN Mengeluarkan surat lantikan kepada calon yang berjaya berdasarkan proses dan syarat yang ditetapkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh temuduga.
4. LATIHAN (PENGENDALIAN KURSUS) Memastikan 85% pegawai dan kakitangan MDKS hadir tujuh hari berkursus.
5. PENGURUSAN KUTIPAN SEWAAN KUARTERS Mengeluarkan bil sewaan sebelum 20 haribulan setiap bulan.
6.

PROSIDING TATATERTIB

Surat keputusan hukuman tatatertib bagi setiap kes terlibat disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Lembaga Tatatertib bersidang.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 27 Januari 2023 - 8:10am